info@elsgeesterhof.nl | Bezoekadres: Boekenburglaan links naast nr 57

Stichting Elsgeesterhof

Stichting Elsgeesterhof draagt zorg voor het inrichten, in gebruik hebben en (doen) exploiteren van zelfoogsttuin Elsgeesterhof, gebaseerd op het principe van community supported agriculture (groete en bloemen telen samen met de lokale bevolking). Tevens bevordert Stichting Elsgeesterhof van maatschappelijke en sociale cohesie door middel van activiteiten op de zelfoogsttuin. 

Heel belangrijk in onze ecologische tuin is de samenwerking met vrijwilligers. Samen met de twee tuinders zorgen de 50 vrijwilligers ervoor dat er wordt gezaaid, gewied, palen gezet, geulen gegraven, geklust en alles wordt gedaan wat nodig is om een tuin draaiende te houden. De onderlinge omgang is daarbij heel belangrijk: gezelligheid en respect voor ieders mogelijkheden en behoeften.

Educatie

Stichting Elsgeesterhof bevordert educatie door een samenwerking met een lokale basisschool. Leerlingen van deze school komen op onze tuin om te leren hoe groente groeit en op een eigen stukje grond te moestuinieren. Daarnaast zijn wij een stageplek voor ecologische tuinders in opleiding en voor leerlingen van middelbare scholen die bij ons hun maatschappelijke diensttijd kunnen uitvoeren.

Maatschappelijke impact

Wij leveren groente aan de Voedselbank en aan de Buurtkast. Wij werken samen met Welzijn Teylingen en hopen op onze nieuwe, grotere plek deze samenwerking in 2025 uit te breiden.
Onze tuin is open voor iedereen. Iedereen kan een wandelingetje maken op de tuin om te genieten van het groen en de bloemen.

Teylinger Vrijwilligersprijs

Op 8 december 2023 ontvingen wij uit handen van wethouder  Reny Wietsma de Vrijwilligersprijs Teylingen. De woorden van de wethouder geven aan waar wij voor staan:


“Het is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, leren, helpen en genieten van de natuur. Het is een plek waar duurzaamheid, gezondheid en verbinding centraal staan.

De Teylingenprijs wordt uitgereikt aan een bijzonder project dat op vele manieren bijdraagt aan een duurzame en sociale samenleving.”

Koolrabi

Thema's

Elsgeesterhof heeft impact op verschillende thema’s:

Gezondheid

  1. Gezondheid: letterlijk van levensbelang. Elsgeesterhof keert terug naar de basis en stimuleert mensen om regelmatig verse en gezonde groenten te eten. 
  2. Beweging/actief zijn: bij Elsgeesterhof steken we samen de  handen uit de mouwen. Actief bezig zijn is ook de perfecte manier om vitaal te blijven.
  3. Buiten: Elsgeesterhof stimuleert mensen om lekker naar buiten te gaan en dat wordt als heel plezierig ervaren. De buitenlucht geeft nieuwe energie.

Milieu

  1. Minder afval: Elsgeesterhof kent geen plastic verpakkingen. Nieuwe deelnemers krijgen een oogsttasje dat steeds opnieuw te gebruiken is.
  2. Minder uitstoot: Elsgeesterhof is voor alle deelnemers altijd dichtbij. Mensen komen nagenoeg altijd op de fiets om hun wekelijkse groente te halen. Geen (wereldwijd) vervoer met vliegtuigen, boten en vrachtwagens.
  3. Geen gewasbeschermingsmiddelen: Elsgeesterhof teelt milieuvriendelijk.

Eenzaamheid 

  1. Tegen eenzaamheid: niet laagdrempelig, maar helemaal geen drempel. Door samen te komen en samen te werken op de tuin worden waardevolle contacten opgedaan. Dat gaat eigenlijk automatisch en is ontzettend veel waard.

Educatie

  1. Kinderen: Elsgeesterhof werkt samen met scholen en biedt daarmee een stukje educatie. Kinderen leren wat er moet gebeuren voordat de groente op hun bord komt, er gaat een wereld voor ze open.
  2. Stages: Elsgeesterhof biedt stageplaatsen aan studenten en scholieren. Op de zelfoogsttuin kunnen ze in de praktijk leren en de basis leggen voor hun carrière.

Wil je meer informatie over Stichting Elsgeesterhof? Mail naar: secretaris@stichtingelsgeesterhof.nl

Voor info over de maatschappelijke impact van Elsgeesterhof, zie: MAEX

het bestuur

Bestuursleden Stichting Elsgeesterhof

Els Cramwinckel – Voorzitter

Joost Devilee – Secretaris

Lizet van Gaalen – Penningmeester

Jef Hoeberichts – Algemeen bestuurslid

Sylvana Lalleman – Algemeen bestuurslid

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.

 

Beleidsplan Stichting Elsgeesterhof

Contact

secretaris@stichtingelsgeesterhof.nl

 

RSIN-nummer: 864846186

Kvk-nummer: 88989275

Laatste nieuws van de stichting

Vriend van worden?

Als vriend van Stichting Elsgeesterhof draag je met een financiële bijdrage bij aan het verwezenlijken van onze missie en visie. Samen streven we naar het creëren van een duurzame, ecologische gemeenschapstuin voor de lokale bevolking, waar iedereen welkom is om onbespoten groente te oogsten en schone bloemen te plukken, te leren over gezonde voeding en het milieuvriendelijk verbouwen van voedsel, samen te werken en sociale contacten op te doen.